Setka Cup

Wednesday, 08 Apr 4:55 PM at
Team Win
Roman Yushko 1.72
Oleksandr Melashenko 2.00
Wednesday, 08 Apr 5:00 PM at
Team Win
Vadym Bochkovskyi 1.32
Petro Kilyakin 3.10
Wednesday, 08 Apr 5:05 PM at
Team Win
Kyrylo Ivchenko 1.78
Valerii Subbota 1.92
Wednesday, 08 Apr 5:10 PM at
Team Win
Serhii Burdelnyi 1.26
Vasil Smyk 3.45
Wednesday, 08 Apr 5:25 PM at
Team Win
Andrii Hrytsai 1.40
Hennadii Buianover 2.70
Wednesday, 08 Apr 5:30 PM at
Team Win
Mykhailo Mosiuk 1.45
Petro Kilyakin 2.56
Wednesday, 08 Apr 5:35 PM at
Team Win
Andrii Peretiatko 2.24
Maksym Marchuk 1.57
Wednesday, 08 Apr 5:40 PM at
Team Win
Oleksandr Leonenko 1.85
Andrii Troian 1.85
Wednesday, 08 Apr 5:55 PM at
Team Win
Vasyl Luzhanskyi 1.57
Viacheslav Kovalenko 2.25
Wednesday, 08 Apr 6:05 PM at
Team Win
Oleh Obrazkov 1.99
Kyrylo Ivchenko 1.73
Wednesday, 08 Apr 6:10 PM at
Team Win
Vasil Smyk 3.25
Serhii Burdelnyi 1.29
Wednesday, 08 Apr 6:25 PM at
Team Win
Roman Yushko 1.45
Hennadii Buianover 2.56
Wednesday, 08 Apr 6:35 PM at
Team Win
Maksym Marchuk 1.67
Dmytro Bortsov 2.08
Wednesday, 08 Apr 6:40 PM at
Team Win
Andrii Troian 1.85
Oleksandr Leonenko 1.85
Wednesday, 08 Apr 6:55 PM at
Team Win
Viacheslav Kovalenko 1.85
Oleksandr Melashenko 1.85
Wednesday, 08 Apr 7:00 PM at
Team Win
Petro Kilyakin 1.55
Oleksandr Ivashkin 2.29
Wednesday, 08 Apr 7:05 PM at
Team Win
Andrii Peretiatko 1.73
Valerii Subbota 1.99
Wednesday, 08 Apr 7:10 PM at
Team Win
Andrii Troian 2.36
Vasil Smyk 1.52
Wednesday, 08 Apr 7:35 PM at
Team Win
Oleh Obrazkov 2.46
Maksym Marchuk 1.48
Wednesday, 08 Apr 7:55 PM at
Team Win
Roman Yushko 1.49
Viacheslav Kovalenko 2.44
Wednesday, 08 Apr 8:05 PM at
Team Win
Andrii Peretiatko 1.84
Kyrylo Ivchenko 1.86
Wednesday, 08 Apr 8:25 PM at
Team Win
Vasyl Luzhanskyi 1.67
Hennadii Buianover 2.08
Wednesday, 08 Apr 8:30 PM at
Team Win
Oleksandr Ivashkin 2.44
Vadym Bochkovskyi 1.49
Wednesday, 08 Apr 8:35 PM at
Team Win
Dmytro Bortsov 1.43
Valerii Subbota 2.62
Wednesday, 08 Apr 8:55 PM at
Team Win
Andrii Hrytsai 1.22
Oleksandr Melashenko 3.75
Wednesday, 08 Apr 9:25 PM at
Team Win
Roman Yushko 1.44
Vasyl Luzhanskyi 2.58
Wednesday, 08 Apr 9:35 PM at
Team Win
Maksym Marchuk 1.42
Valerii Subbota 2.64
Wednesday, 08 Apr 9:55 PM at
Team Win
Andrii Hrytsai 1.58
Viacheslav Kovalenko 2.23
Wednesday, 08 Apr 10:05 PM at
Team Win
Kyrylo Ivchenko 1.99
Dmytro Bortsov 1.73
Wednesday, 08 Apr 10:25 PM at
Team Win
Hennadii Buianover 2.40
Oleksandr Melashenko 1.50