Liga Moscow Pro

Wednesday, 08 Apr 3:00 PM at
Team Win
Pavel Korolev 1.73
Viktor Ivanov 1.99
Wednesday, 08 Apr 3:00 PM at
Team Win
Stanislav Bychkov 2.11
Igor Minchenkov 1.64
Wednesday, 08 Apr 3:30 PM at
Team Win
Aleksei Yanshaev 1.57
Vitalii Bazilevskii 2.25
Wednesday, 08 Apr 4:00 PM at
Team Win
Alexander Skrebnev 1.63
Igor Minchenkov 2.14
Wednesday, 08 Apr 4:00 PM at
Team Win
Vitalii Bazilevskii 2.34
Viktor Ivanov 1.53
Wednesday, 08 Apr 4:30 PM at
Team Win
Pavel Korolev 1.67
Aleksei Yanshaev 2.08
Wednesday, 08 Apr 4:30 PM at
Team Win
Stanislav Bychkov 1.66
Evgeniy Ilyukhin 2.09
Wednesday, 08 Apr 6:00 PM at
Team Win
Aleksandr Volkov 1.31
Alexsandr Petrov 3.15
Wednesday, 08 Apr 6:00 PM at
Team Win
Andrey Sadkov 3.20
Ilya Novikov 1.30
Wednesday, 08 Apr 6:30 PM at
Team Win
Igor Smirnov 2.62
Alexander Gribkov 1.43
Wednesday, 08 Apr 6:30 PM at
Team Win
Vladimir Nemashkalo 1.49
Alexey Ermilov 2.42
Wednesday, 08 Apr 7:30 PM at
Team Win
Alexander Gribkov 1.43
Aleksandr Volkov 2.62
Wednesday, 08 Apr 7:30 PM at
Team Win
Alexey Ermilov 1.49
Andrey Sadkov 2.44
Wednesday, 08 Apr 8:00 PM at
Team Win
Aleksandr Volkov 3.30
Igor Smirnov 1.29
Wednesday, 08 Apr 8:00 PM at
Team Win
Andrey Sadkov 2.62
Vladimir Nemashkalo 1.43
Wednesday, 08 Apr 8:30 PM at
Team Win
Alexsandr Petrov 2.52
Alexander Gribkov 1.46
Wednesday, 08 Apr 8:30 PM at
Team Win
Ilya Novikov 1.49
Alexey Ermilov 2.42